Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector 2019

Klantbehoud en financieel resultaat

Klantbehoud en financieel resultaat

Het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector staat in het teken van het thema klantbehoud, financieel resultaat en het voorkomen van escalatie van betalingsachterstanden.

Kennis en inzicht

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van ketensamenwerking, schuldpreventie, vroegsignalering en sociaal incasseren.

Netwerken met vakgenoten

Effectief kennis en ervaring uitwisselen met ruim tweehonderd vakgenoten op één dag.

SPREKERS

Hieronder treft u de sprekers die tijdens het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector een presentatie zullen verzorgen. Deze pagina zal de komende tijd regelmatig bijgewerkt worden.

plus

Walter Dillissen

Manager Credit Management, Eneco

plus

Bart Nieuwstraten

Programmamanager Vroegsignalering ING

plus

Willem Los

Executive Board Member, ONSbank Foundation

plus

Gea Schonewille

Wetenschappelijk medewerker, Nibud

plus

Anja Tijdhof

Projectmanager Vroegsignalering

plus

Frank Beentjes

Directeur 10FORIT

plus

Peter van Dorst

Manager Creditmanagement, Coöperatie VGZ

plus

Jan van Garderen

Manager Financiën, Heuvelrug Wonen

plus

Arno Pilon

Klantmissieleider, VGZ

plus

Rody Heijstek

CEO, Mail to Pay

plus

Wim Postma

Productmanager, CE-iT

plus

Jeroen Dekker

Product (marketing) manager, AcceptEasy

plus

Maya Schoonwater

Projectleider, Gemeente Den Haag

plus

Peter de Bie

Incassoconsulent, Talis

plus

Arjan Stigter

Algemeen directeur, Ultimoo Group

plus

Miki Peric

Expert Lead Partnership, Eneco

plus

Arjan Visser

Credit Manager MM (Mass Market), KPN

plus

Roger Visser

Productie Coördinator, Regionale Belasting Groep

plus

Jacomijn Kuiper

oprichter Bureau EV

plus

Mariëlle Fleuren

eigenaar/directeur, Asessor

plus

Connie Maathuis

directeur, NVI

plus

Eric Rijff

Collections Manager, ICS

plus

Marten Venemans

Partner, Hoffman, Krul & Partners

plus

Het OMDENKEN team

trainer, OMDENKEN

PROGRAMMA

Hieronder treft u het programma aan van het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector op donderdag 9 mei 2019 in het Spant te Bussum.

Ontvangst en registratie

Ontvangst en registratie. Vanaf 10:30 uur bent u welkom op het Spant! te Bussum.

60mins

Bart Nieuwstraten

Vroegsignalering van financiële problemen door banken

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil een grotere bijdrage leveren aan het bestrijden van de schuldenproblematiek. Banken kunnen daarin een cruciale rol spelen. Dankzij een schat aan betaalinformatie kunnen we dreigende financiële problemen in een vroeg stadium signaleren. We kunnen de betreffende consumenten in een vroeg stadium bereiken en ze voor hulp en informatie doorverwijzen naar de juiste partijen. Daarmee kunnen we helpen voorkomen dat beginnende financiële problemen leiden tot betaalachterstanden of op den duur zelfs tot problematische schulden worden. Bart Nieuwstraten is door zijn werkgever ING uitgeleend aan de NVB om dit initiatief te coördineren.  

30 minuten

Podium 2

Bart Nieuwstraten

Bart Nieuwstraten is Programmamanager vroegsignalering financiële problemen. Hij is namens zijn werkgever ING uitgeleend aan de NVB om het bestrijden van de schuldenproblematiek vanuit de banken te coördineren.

Gea Schonewille

Hoe pas je gedragsinzichten toe in de incassopraktijk?

Tijdens deze sessie licht ik kort toe welke gedragsinzichten er zijn en hoe gedragsaspecten een rol kunnen spelen bij het betalen van facturen. We zullen met een gedragsinzichten-bril samen kijken naar (incasso)processen in de organisatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat ik zien hoe je er bijvoorbeeld voor kunt zorgen dat klanten met een betalingsachterstand eerder in actie komen.

45mins

Podium 2

Gea Schonewille

Gea Schonewille, MSc. is als wetenschappelijk medewerker werkzaam bij het Nibud

Arno Pilon

Best practises voor een toekomstbestendig facturatieproces

Tijdens deze sessie laten Arno Pilon  (VGZ) en Rody Heijstek (CEO Mail to Pay) zien hoe automatisering en robotisering het facturatieproces van VGZ heeft veranderd. Een facturatieproces waarbij de klant (digitaal) betaalgemak ervaart, zonder enige vorm van frictie. Welke stappen hebben VGZ en Mail to Pay genomen om het proces begrijpelijk, gemakkelijk en flexibel voor de klant te maken. Best practises over innovaties en veiligheid. Ervaar de nauwe samenwerking tussen VGZ en Mail to Pay en laat u inspireren door de best practises om het facturatieproces van uw organisatie toekomstbestendig(er) te maken.

45mins

Podium 8

Arno Pilon

Arno is is klantmissieleider en LEAN business consultant bij VGZ. In deze rollen is hij continu bezig hoe de klantbeleving verder verbeterd kan worden en werkt hij nauw samen met collega's om "Continu Verbeteren" als werkwijze te ontwikkelen.

Frank Beentjes

Hoe kan kunstmatige intelligentie zorgen voor klantbehoud?

Binnen de publieke sector speelt kunstmatige intelligentie (AI) nog geen enorme rol, maar dat gaat snel veranderen. Nu zijn er al chatbots en is geautomatiseerde communicatie (ook via spraak) mogelijk, maar deze zijn nog veelal op basis van vooraf bepaalde scripts. Deze blijken al zeer efficiënt, maar door het element ‘zelflerend’ toe te voegen is de verwachting dat AI-creditmanagementprocessen verder zal optimaliseren. Op dit moment is 10FORIT een AI-gestuurde Q&A via chat en voice in de praktijk aan het testen, waarbij door het toepassen van ‘Machine Learning’, vragen over een onderwerp die op verschillende manieren gesteld zijn, automatisch worden herkend en toegevoegd aan de database. Hoe kunt u dit nu in uw organisatie gaan toepassen? Hoe zorgt u voor een optimalisatie van de customer journey? En wat is de toekomst van communicatie? Wij geven u de antwoorden en oplossingen tijdens onze kennis- en inspiratiesessie.

45mins

Podium 9

Frank Beentjes

Frank Beentjes is algemeen directeur van 10FORIT. Hij is afgestudeerd in kunstmatige intelligentie.

Peter de Bie

Kostenbewust en sociaal incasseren voor huurders van Talis

Huurders met een beginnende betalingsachterstand kunnen bij woningcorporatie Talis in aanmerking komen voor het sociaal en kostenbewust incassotraject. In dat traject draagt Talis de kosten van de gerechtsdeurwaarder, waaronder de gemiddelde WIK-vergoeding, de kosten van inzet van het klantcontactcenter en investeert in huisbezoeken. In een kort en intensief traject van maximaal 4 weken ligt de focus op stabilisatie van de huurachterstand en het tot stand brengen van een duurzame betalingsregeling. De rol van de gerechtsdeurwaarder is oplossend geworden in plaats van uitvoerend. Deze praktijksessie wordt verzorgd door Peter de Bie, incassoconsulent bij woningcorporatie Talis in samenwerking met Hafkamp Gerechtsdeurwaarders.

45mins

Podium 10

Peter de Bie

Peter de Bie is ruim 25 jaar actief in het creditmanagement vakgebied en momenteel werkzaam als incassoconsulent bij woningcorporatie Talis

Lunch

     

60 minuten

Het Plein

Het OMDENKEN team

Interactieve clinic Omdenken: verander je denken van ”ja, maar” naar “ja, en”

De termen sociaal- en maatschappelijk verantwoord incasseren beginnen inmiddels ingeburgerde begrippen te worden, maar de uitleg en toepassing hiervan is nog altijd zéér divers. Vaak wordt een sociaal verantwoorde aanpak slechts gedeeltelijk toegepast. Bij Jongerius Huur- en Overheidsincasso stellen wij onszelf ten doel om binnen de sector de beweging naar een sociaal en maatschappelijk verantwoorde incasso aanpak te leiden vanuit een totaalconcept. Dit vraagt echter om een andere zienswijze. Daarom hebben we het team van OMDENKEN gevraagd om u als bezoeker op een flitsende humoristische en vooral interactieve wijze in 40 minuten wegwijs te maken in de wereld van het omdenken. Wat is het verschil tussen ja-maar-denken en ja-en-denken? En wat is het verschil tussen denken in termen van bedreigingen of kansen? Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar tijdens deze inspirerende clinic zal u duidelijk worden dat ja-en-denken en omdenken soms een stuk lastiger is dan het lijkt. Deze sessie wordt gefaciliteerd door Jongerius Huur- en Overheidsincasso. Let op: voor deze sessie is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 55, dus wees er op tijd bij als u deze sessie wilt bijwonen!  

45 minuten

Podium 2

Het OMDENKEN team

Voor meer informatie over OMDENKEN ga naar https://www.omdenken.nl

Jan van Garderen

Digitale klantcommunicatie, klanttevredenheid en betaalgemak

In deze tijd van digitalisering is het zowel voor woningcorporaties als voor de klant belangrijk dat betalingen eenvoudig en betrouwbaar gedaan kunnen worden. Voor mensen die geen gebruik maken van automatische incasso heeft woningcorporatie Heuvelrug Wonen gekozen voor een samenwerking met Postex om het (digitaal) betalen van de huur op een eenvoudige en betrouwbare manier te faciliteren. Daarnaast zorgt Postex er ook voor dat relevante post tijdig bij de huurders bezorgd wordt, zowel fysiek als digitaal. Tijdens deze presentatie gaan Jos Kuipers en Hans de Wit van Postex, in gesprek met Jan van Garderen, Financieel manager bij Heuvelrug Wonen, over (digitale) klantcommunicatie, ICT en klanttevredenheid en de inzet van Postex om huurders te ontzorgen voor zowel postbezorging als betaalgemak.

45 minuten

Podium 8

Jan van Garderen

Jan van Garden is Manager Financiën bij woningcorporatie Heuvelrug Wonen

Diverse sprekers

Praktijkcase: Klantgericht creditmanagement bij ENECO

In 2015 is het  creditmanagementbeleid bij Eneco een andere koers ingeslagen. Door klanttevredenheid en klantbehoud als eerste prioriteiten te stellen heeft dit geleid tot minder afsluitingen en minder bad debt. Tijdens deze case study zullen Walter Dillissen  en Miki Peric ingaan op de achtergronden van de verandering in het creditmanagementbeleid, de praktische aanpassingen in processen en hoe nauwe  samenwerking met gespecialiseerde partners hebben geleid tot goede resultaten. Deze praktijkcase laat u zien hoe commerciële, financiële en sociaal-maatschappelijke doelstellingen effectief gecombineerd kunnen worden.

45 minuten

Podium 9

Diverse sprekers

Walter Dillissen, Manager Credit Management ENECO en Miki Peric, Expert Lead Partnership, ENECO.

Peter van Dorst

Samenwerking binnen de publieke sector vanuit het perspectief van een zorgverzekeraar

De zorgverzekeringssector kent een bijzonder regime ten aanzien van wanbetalers, met in de zorgverzekeringswet extra eisen aan de verzekeraars. Wat zijn deze eisen en hoe speelt de coöperatie VGZ in op alle ontwikkelingen rondom klanten met een betalingsachterstand.
In de presentatie komt aan bod hoe VGZ de klant met een achterstand centraal zet in hun organisatie (aanpassing). Waar zitten voor VGZ deze klanten met een achterstand? Hoe wordt met gemeenten in het kader van vroegsignalering samengewerkt en wat zijn de resultaten? Welke andere initiatieven ziet VGZ op zich afkomen?  Deze presentatie geeft u een inkijkje in een steeds wisselend speelveld.

45 minuten

Podium 10

Peter van Dorst

Peter van Dorst is Manager Creditmanagement en polisadministratie, bij Coöperatie VGZ

Diverse sprekers

Hoe draagt vroegsignalering bij aan creditmanagement in de publieke sector?

Al meer dan 50 gemeenten zijn bezig met vroegsignalering van schulden. Dit doen zij doordat zij gegevens ontvangen van woningbouwcorporaties, energieleveranciers, zorgverzekeraars en waterbedrijven. Op basis van deze betalingsachterstanden wordt actief aangebeld met inwoners. Vroegsignalering wordt door steeds meer gemeenten omarmd, maar vraag ook een grote investering van gemeenten. Op dit moment zijn zowel lokale als landelijk werkende crediteuren van vaste lasten bij veel vroegsignaleringsprojecten. Zij zijn geïnteresseerd om mee te werken omdat het in hun ogen een bijdrage levert aan hun creditmanagement. Tegelijkertijd betekent meewerken aan vroegsignalering ook een investering vanuit deze partijen. In deze workshop nemen we de deelnemers mee langs de volgende vragen.

  • Waarom is het voor crediteuren interessant om mee te werken met projecten vroegsignalering?
  • Welke voordelen zitten er aan?
  • Hoe kan het bijdragen aan klantbehoud?
  • En welke uitdagingen liggen er nog?
Marielle Fleuren, Anja Tijdhof en Jacomijn Kuiper hebben samen al in meer dan 20 gemeenten ervaring met het opzetten van vroegsignalering.

45 minuten

Podium 2

Diverse sprekers

Deze sessie wordt verzorgd door Anja Tijdhof (Projectmanager Vroegsignalering, PLANgroep), Jacomijn Kuiper (eigenaar/directeur Bureau EV) en Mariëlle Fleuren (eigenaar/directeur Asessor),

Jeroen Dekker

Hoe zorgverzekeraars voorop lopen met klanten laten kiezen

Het voorkomen van onbetaalde rekeningen begint met betaalgemak. Drempels wegnemen, en helpen met tijdige betaling. Ergens een iDEAL-knopje in knutselen is een goed begin, maar al lang niet meer genoeg. Zeker niet voor zorgverzekeraars, die moeten concurreren op ieder detail van de klantervaring. In deze sessie laat AcceptEasy zien welke stappen diverse zorgverzekaars nemen om klanten op de juiste plaatsen en de juiste momenten te bedienen. Belangrijke concepten en praktische tips passeren de revue, die ook van toepassing zijn voor de andere publieke sectoren op dit congres. We eindigen met een blik op de toekomst van betalen en communiceren, de pijlers van Maatschappelijk Verantwoord Incasseren.

45 minuten

Podium 8

Jeroen Dekker

Product (marketing) manager bij AcceptEasy

Eric Rijff

Maatschappelijk verantwoord incasseren met financieel resultaat? Dat kan!

Banken en financieringsmaatschappijen hebben dankzij de AFM, de ACM, de politiek en het maatschappelijke debat hun verantwoordelijkheid genomen om schuldenproblematiek aan te pakken. Ook een niet goed betalende klant verdient een optimale behandeling. Eric Rijff van International Card Services (ICS, de grootste creditcard verstrekker in Nederland) vertelt welke maatregelen ICS genomen heeft om dat te bewerkstelligen en welke rol ook de externe partners hierin hebben. Bij het inschakelen van externe partners dient de zorg voor de klant gegarandeerd te worden. Daarbij speelt Collenda via Cwize een belangrijke rol. Worden de juiste acties door de partners genomen, worden ze tijdig en goed opgevolgd, kortom Cwize helpt u om de zorg voor uw klant correct en tijdig te monitoren. Tijdens deze praktijksessie laat Eric Rijff  zien wanneer je zorgzaam en duidelijk naar je debiteuren bent, het mogelijk is om de klanttevredenheid te verhogen. Tevens realiseer je daardoor lagere kosten voor je debiteuren en je organisatie. Dat is de verantwoordelijkheid die we allemaal moeten dragen.

45 minuten

Podium 9

Eric Rijff

Eric Rijff is Collections Manager bij ICS (International Card Services) met een ruime ervaring in creditmanagement.

Maya Schoonwater

Hoe zet je automatisering in ter ondersteuning van klanten met financiële problemen en klantbehoud?

Klanten met financiële problemen vragen om aandacht. Niet alleen aandacht van medewerkers die hen daadwerkelijk verder kunnen helpen, maar ook aandacht van systemen. Deze systemen moeten zowel de klant als de medewerker ondersteunen, zodat klanten op een klantgerichte wijze geholpen worden en behouden blijven. Aan de hand van een praktijkcase zullen Maya Schoonwater (Projectleider o.a. Gemeente Den Haag) en Wim Postma (Productmanager CE-iT) laten zien hoe (CE-iT) software klantprocessen voor gemeenten ondersteunt. Administratieve processen worden gereduceerd en geautomatiseerd en klanten beter geïnformeerd. Tijdens deze presentatie laten we zien hoe er ruimte gecreëerd wordt voor medewerkers, zodat zij zich beter kunnen concentreren op maatwerk oplossingen voor bijvoorbeeld klanten met financiële problemen.

45 minuten

Podium 10

Maya Schoonwater

Maya Schoonwater is een ervaren projectleider en weet partijen in complexe omgevingen bij elkaar te brengen. Bij de Gemeente Den Haag vervulde zij een sleutelrol bij de implementatie en keuze voor MA!N.

Pauze

30 minuten

Het Plein

Connie Maathuis

Hoe kun je met een centraal regelingenregister in het minnelijke traject problematische schulden voorkomen?

Mensen met problematische schulden zijn de afgelopen jaren steeds vaker onderwerp van discussie. Niet alleen in het sociaal-maatschappelijke debat, maar ook in de creditmanagement sector. Het is een feit dat de schuldenproblematiek in Nederland per saldo alleen maar verliezers kent. Het is het daarom van belang om duurzame oplossingen te bedenken, waardoor problematische schulden kunnen worden voorkomen. Tijdens deze interactieve sessie voeren Arjan Stigter (Directeur Ultimoo Group BV) en Connie Maathuis (Directeur NVI) een discussie over het idee om betalingsregelingen in het minnelijk traject centraal te registreren en te beheren. Het doel: escalatie en stapeling van kosten bij debiteuren te vermijden en zo te voorkomen dat betalingsachterstanden problematisch worden.

45 minuten

Podium 2

Connie Maathuis

Connie Maathuis is directeur van het NVI, de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen

Marten Venemans

Prestatie-inkoop voor creditmanagement software. Zoekt u een partner of een leverancier?

U wordt door Marten Venemans (Managing Partner Hoffman Krul & Partners) meegenomen in een praktijkcasus van een woningcorporatie. "Vanuit de normale gang van zaken werden voorspelbare keuzes gemaakt. Een keuze voor de upgrade van de software van de bestaande leverancier lag voor handen. Een wijziging in inkoopstrategie heeft deze keuze verrassend beïnvloed. Financiële en maatschappelijke doelstellingen van de huurincassoafdeling worden nu behaald in samenwerking met hun nieuwe partner Mind2Pay." Wim Brugman (Managing Partner Mind2Pay) zal u meenemen in de beleving van de aanbieder van de prestatie. “Het is heel merkwaardig als de potentiële afnemer geen enkel scherm wil zien. Het geeft een heel andere dimensie aan contractonderhandelingen als je met elkaar de diepte in gaat." Laat u inspireren en prikkelen en wellicht voorkomt u voortaan ook een lantaarnpaal in het wegdek.

45 minuten

Podium 8

Marten Venemans

Marten Venemans is Managing Partner bij Hoffman, Krul & Partners

Willem Los

Vergeef ons onze schuld

Tijdens deze presentatie wil ik de bezoekers meenemen in de strijd die jongeren meemaken wanneer ze de leeftijd van 18 jaar passeren, de financiële verantwoordelijkheden die dan op hun afkomen en hoe wij hier als schuldeisers mee omgaan. Ik zal met praktijkvoorbeelden aangeven dat wij als incasserende partijen vaak niet de sociale incasso toepassen, die gepretendeerd wordt op de diverse websites. Maar ook laat ik u zien hoe het anders kan. Met dank aan Van Arkel Gerechtsdeurwaarders, die het initiatief voor deze presentatie genomen hebben.

45 minuten

Podium 9

Willem Los

Willem Los is Executive Board Member bij ONSbank Foundation.

Roger Visser

Mindshift met snel resultaat: van subject naar persoon in het invorderingstraject

Bij een invorderingstraject verstaan we het traject dat ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn, tot aan een eventuele beslaglegging. In dit traject ligt de focus op de aanslag incasseren bij subjecten die nog niet aan hun betalingsverplichting hebben voldaan. Maar, wat als je eens met aandacht kijkt naar de subjecten, waar hebben we het dan precies over? Klanten! Is elke mens hetzelfde en is dezelfde behandeling voor elk mens even effectief? Regionale Belasting Groep (RBG) ging met dit vraagstuk aan de slag en op ontdekkingsreis. Met behulp van inspirerende kennissessies samen met GGN hebben zij de eerste stappen gezet. En... de eerste aansprekende resultaten bereikt! Want persoonlijke aandacht loont! Tijdens deze sessie, die wordt afgetrapt door Albert Bosma Cluster Manager (RBG), neemt Productie Coördinator Roger Visser (RBG) u mee in zijn reisverslag; wat zij hebben gedaan, geleerd, afgeleerd en vooral wat kunt u ermee! Deze sessie is tot stand gekomen via GGN.

45 minuten

Podium 10

Roger Visser

Roger Visser is Productie Coördinator bij de Regionale Belasting Groep

Pauze

15 minuten

Het Plein

Arjan Visser

KPN-NVVK convenant: effectiever en efficiënter incasseren, klantbehoud en voorkoming escalatie van financiële problemen

Het standaardproces bij schuldhulpverlening kost in de praktijk veel tijd, terwijl de kosten van de incassoprocedure(s) oplopen. KPN heeft als eerste leverancier van telecom- en internetdiensten met de ondertekening van het NVVK ‘convenant nieuwe stijl’ een grote stap gezet om  incassokosten te voorkomen en betalingsregelingen sneller te kunnen treffen. Zo kan voorkomen worden dat financiële problemen bij klanten onnodig escaleren en kan de klantrelatie behouden blijven. In dit proces speelt ook digitalisering een belangrijke rol. Arjan Visser, Credit Manager MM (Mass Market) bij KPN, zal tijdens deze presentatie vertellen hoe dit convenant in de praktijk kan bijdragen aan het voorkomen van escalatie van financiële problemen en tevens klantbehoud bevordert.

45 minuten

Podium 2

Arjan Visser

Arjan Visser is Credit Manager MM (Mass Market) bij KPN. Als creditmanager werkt hij met een klantsegmentteam, waarin operatie, innovatie, data en analyse op een agile manier samenwerken met als doel de (klant)waarde te optimaliseren.

Netwerkborrel

60mins

Programma 2019 (PDF)

Download hieronder de brochure met daarin programma van het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector (PDF)

Downloaden presentaties

Voor zover deze worden vrijgegeven, zijn de presentaties na afloop van het jaarcongres op 9 mei 2019 hier te downloaden.

Locatie

Spant is makkelijk bereikbaar met de auto en er is ruimschoots gratis parkeergelegenheid aanwezig. Daarnaast is er plek genoeg om fietsen te plaatsen. Ook is Spant goed bereikbaar met het OV. Treinstation Bussum Zuid en de bushalte liggen op loopafstand.

SPANT! te Bussum

adres

Dr. A. Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum

SPANT!

24

Topsprekers

18

Expertsessies

4

Netwerkbreaks

150

Bezoekers

REGISTREER

Het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector op donderdag 9 mei 2019 is kosteloos toegankelijk als u een persoonlijke uitnodiging met registratiecode heeft. Indien u geen registratiecode heeft bedraagt uw investering 945 euro exclusief btw.

Heeft u een persoonlijke registratiecode?

Heeft u een registratiecode ontvangen? Registreer dan hier voor gratis deelname. Indien u (na registratie) onverhoopt bent verhinderd, dan dient u zich uiterlijk twee werkdagen voor aanvang schriftelijk af te melden via info@nlacademy.nl. Bij een “No-Show” wordt een bedrag van 100 euro in rekening gebracht.

Aanmelden zonder registratiecode?

Indien u niet in het bezit bent van een persoonlijke uitnodiging of registratiecode voor het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector 2019, bedraagt de toegangsprijs € 945,- exclusief btw.

Bezoekersdoelgroep Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector 


Het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector 2019 is primair bestemd voor credit management professionals die als beslisser werkzaam zijn bij een woningcorporatie, ziektekostenverzekeraar, energieleverancier, drinkwaterbedrijf, overig nutsbedrijf, gemeente of bij de landelijke overheid. Behoort u tot deze doelgroep? Vraag dan een registratiecode aan via: info@nlacademy.nl. Personen die werkzaam zijn als salesmanager, accountmanager, consultant etc. voor of namens een toeleverancier of intermediair gericht op vermelde en andere sectoren behoren niet tot de bezoekersdoelgroep.

PARTNERS 2019

PLATINUM PARTNERS

GOLD PARTNERS

SILVER PARTNERS

KENNISPARTNERS

Partner worden van het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector?

Neem voor informatie over de sponsormogelijkheden contact op met Serge van Groningen via serge@nlacademy.nl of telefonisch op nummer 06-29022791