Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector 2019

Klantbehoud en financieel resultaat

Klantbehoud en financieel resultaat

Het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector staat in het teken van het thema klantbehoud, financieel resultaat en het voorkomen van escalatie van betalingsachterstanden.

Kennis en inzicht

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van ketensamenwerking, schuldpreventie, vroegsignalering en sociaal incasseren.

Netwerken met vakgenoten

Effectief kennis en ervaring uitwisselen met ruim tweehonderd vakgenoten op één dag.

SPREKERS

Hieronder treft u de sprekers die tijdens het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector een presentatie zullen verzorgen. Deze pagina zal de komende tijd regelmatig bijgewerkt worden.

plus

Coen Braan

Dagvoorzitter / Manager Ad Hoc Leegstandbeheer

plus

Anja Tijdhof

Projectmanager Vroegsignalering

plus

Frank Beentjes

Directeur 10FORIT

plus

Peter van Dorst

Creditmanager, Coöperatie VGZ

plus

Miki Peric

Expert Lead Partnership, Eneco

plus

Walter Dillissen

Manager Credit Management, Eneco

plus

Bart Nieuwstraten

Programmamanager Vroegsignalering ING

plus

Jan van Garderen

Manager Financiën, Heuvelrug Wonen

plus

Arno Pilon

Klantmissieleider, VGZ

plus

Rody Heijstek

CEO, Mail to Pay

plus

Wim Postma

Productmanager, CE-iT

plus

Jeroen Dekker

Product (marketing) manager, AcceptEasy

plus

Maya Schoonwater

Projectleider, Gemeente Den Haag

plus

Peter de Bie

Incassoconsulent, Talis

plus

Arjan Stigter

Algemeen directeur, Ultimoo Group

plus

Arjan Visser

Credit Manager MM (Mass Market), KPN

plus

Roger Visser

Productie Coördinator, Regionale Belasting Groep

PROGRAMMA

Hieronder treft u de globale opzet van het programma aan van het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector op donderdag 9 mei 2019 in het Spant te Bussum.

Ontvangst en registratie

Ontvangst en registratie. Vanaf 10:30 uur bent u welkom op het Spant! te Bussum.

60mins

Bart Nieuwstraten

Plenaire sessie – Vroegsignalering van financiële problemen door banken

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil een grotere bijdrage leveren aan het bestrijden van de schuldenproblematiek. Banken kunnen daarin een cruciale rol spelen. Dankzij een schat aan betaalinformatie kunnen we dreigende financiële problemen in een vroeg stadium signaleren. We kunnen de betreffende consumenten in een vroeg stadium bereiken en ze voor hulp en informatie doorverwijzen naar de juiste partijen. Daarmee kunnen we helpen voorkomen dat beginnende financiële problemen leiden tot betaalachterstanden of op den duur zelfs tot problematische schulden worden. Bart Nieuwstraten is door zijn werkgever ING uitgeleend aan de NVB om dit initiatief te coördineren.  

30 minuten

Podium 2

Bart Nieuwstraten

Bart Nieuwstraten is Programmamanager vroegsignalering financiële problemen. Hij is namens zijn werkgever ING uitgeleend aan de NVB om het bestrijden van de schuldenproblematiek vanuit de banken te coördineren.

Peter de Bie

Kostenbewust en sociaal incasseren voor huurders van Talis

Huurders met een beginnende betalingsachterstand kunnen bij woningcorporatie Talis in aanmerking komen voor het sociaal en kostenbewust incassotraject. In dat traject draagt Talis de kosten van de gerechtsdeurwaarder, waaronder de gemiddelde WIK-vergoeding, de kosten van inzet van het klantcontactcenter en investeert in huisbezoeken. In een kort en intensief traject van maximaal 4 weken ligt de focus op stabilisatie van de huurachterstand en het tot stand brengen van een duurzame betalingsregeling. De rol van de gerechtsdeurwaarder is oplossend geworden in plaats van uitvoerend. Deze praktijksessie wordt verzorgd door Peter de Bie, incassoconsulent bij woningcorporatie Talis in samenwerking met Hafkamp Gerechtsdeurwaarders.

45mins

Peter de Bie

Peter de Bie is ruim 25 jaar actief in het creditmanagement vakgebied en momenteel werkzaam als incassoconsulent bij woningcorporatie Talis

Arno Pilon

Best practises voor een toekomstbestendig facturatieproces

Tijdens deze sessie laten Arno Pilon  (VGZ) en Rody Heijstek (CEO Mail to Pay) zien hoe automatisering en robotisering het facturatieproces van VGZ heeft veranderd. Een facturatieproces waarbij de klant (digitaal) betaalgemak ervaart, zonder enige vorm van frictie. Welke stappen hebben VGZ en Mail to Pay genomen om het proces begrijpelijk, gemakkelijk en flexibel voor de klant te maken. Best practises over innovaties en veiligheid. Ervaar de nauwe samenwerking tussen VGZ en Mail to Pay en laat u inspireren door de best practises om het facturatieproces van uw organisatie toekomstbestendig(er) te maken.

45mins

Arno Pilon

Arno is is klantmissieleider en LEAN business consultant bij VGZ. In deze rollen is hij continu bezig hoe de klantbeleving verder verbeterd kan worden en werkt hij nauw samen met collega's om "Continu Verbeteren" als werkwijze te ontwikkelen.

Frank Beentjes

Hoe kan kunstmatige intelligentie zorgen voor klantbehoud?

Binnen de publieke sector speelt kunstmatige intelligentie (AI) nog geen enorme rol, maar dat gaat snel veranderen. Nu zijn er al chatbots en is geautomatiseerde communicatie (ook via spraak) mogelijk, maar deze zijn nog veelal op basis van vooraf bepaalde scripts. Deze blijken al zeer efficiënt, maar door het element ‘zelflerend’ toe te voegen is de verwachting dat AI-creditmanagementprocessen verder zal optimaliseren. Op dit moment is 10FORIT een AI-gestuurde Q&A via chat en voice in de praktijk aan het testen, waarbij door het toepassen van ‘Machine Learning’, vragen over een onderwerp die op verschillende manieren gesteld zijn, automatisch worden herkend en toegevoegd aan de database. Hoe kunt u dit nu in uw organisatie gaan toepassen? Hoe zorgt u voor een optimalisatie van de customer journey? En wat is de toekomst van communicatie? Wij geven u de antwoorden en oplossingen tijdens onze kennis- en inspiratiesessie.

45mins

Frank Beentjes

Frank Beentjes is algemeen directeur van 10FORIT. Hij is afgestudeerd in kunstmatige intelligentie.

Sessie 4:

45mins

Lunch

     

60 minuten

Het Plein

Jan van Garderen

Digitale klantcommunicatie, klanttevredenheid en betaalgemak

In deze tijd van digitalisering is het zowel voor woningcorporaties als voor de klant belangrijk dat betalingen eenvoudig en betrouwbaar gedaan kunnen worden. Voor mensen die geen gebruik maken van automatische incasso heeft woningcorporatie Heuvelrug Wonen gekozen voor een samenwerking met Postex om het (digitaal) betalen van de huur op een eenvoudige en betrouwbare manier te faciliteren. Daarnaast zorgt Postex er ook voor dat relevante post tijdig bij de huurders bezorgd wordt, zowel fysiek als digitaal. Tijdens deze presentatie gaan Jos Kuipers en Hans de Wit van Postex, in gesprek met Jan van Garderen, Financieel manager bij Heuvelrug Wonen, over (digitale) klantcommunicatie, ICT en klanttevredenheid en de inzet van Postex om huurders te ontzorgen voor zowel postbezorging als betaalgemak.

45 minuten

Podium 2

Jan van Garderen

Jan van Garden is Manager Financiën bij woningcorporatie Heuvelrug Wonen

Sessie 6:

45 minuten

Podium 8

Sessie 7:

45 minuten

Podium 9

Sessie 8:

45 minuten

Podium 10

Jeroen Dekker

Hoe zorgverzekeraars voorop lopen met klanten laten kiezen

Het voorkomen van onbetaalde rekeningen begint met betaalgemak. Drempels wegnemen, en helpen met tijdige betaling. Ergens een iDEAL-knopje in knutselen is een goed begin, maar al lang niet meer genoeg. Zeker niet voor zorgverzekeraars, die moeten concurreren op ieder detail van de klantervaring. In deze sessie laat AcceptEasy zien welke stappen diverse zorgverzekaars nemen om klanten op de juiste plaatsen en de juiste momenten te bedienen. Belangrijke concepten en praktische tips passeren de revue, die ook van toepassing zijn voor de andere publieke sectoren op dit congres. We eindigen met een blik op de toekomst van betalen en communiceren, de pijlers van Maatschappelijk Verantwoord Incasseren.

45 minuten

Podium 2

Jeroen Dekker

Product (marketing) manager bij AcceptEasy

Sessie 10:

45 minuten

Podium 8

Sessie 11:

   

45 minuten

Podium 9

Maya Schoonwater

Hoe zet je automatisering in ter ondersteuning van klanten met financiële problemen en klantbehoud?

Klanten met financiële problemen vragen om aandacht. Niet alleen aandacht van medewerkers die hen daadwerkelijk verder kunnen helpen, maar ook aandacht van systemen. Deze systemen moeten zowel de klant als de medewerker ondersteunen, zodat klanten op een klantgerichte wijze geholpen worden en behouden blijven.

Aan de hand van een praktijkcase zullen Maya Schoonwater (Projectleider o.a. Gemeente Den Haag) en Wim Postma (Productmanager CE-iT) laten zien hoe (CE-iT) software klantprocessen voor gemeenten ondersteunt. Administratieve processen worden gereduceerd en geautomatiseerd en klanten beter geïnformeerd. Tijdens deze presentatie laten we zien hoe er ruimte gecreëerd wordt voor medewerkers, zodat zij zich beter kunnen concentreren op maatwerk oplossingen voor bijvoorbeeld klanten met financiële problemen.

45 minuten

Podium 10

Maya Schoonwater

Maya Schoonwater is een ervaren projectleider en weet partijen in complexe omgevingen bij elkaar te brengen. Bij de Gemeente Den Haag vervulde zij een sleutelrol bij de implementatie en keuze voor MA!N.

Pauze

30 minuten

Het Plein

Connie Maathuis

Hoe kun je met een centraal regelingenregister in het minnelijke traject problematische schulden voorkomen?

Mensen met problematische schulden zijn de afgelopen jaren steeds vaker onderwerp van discussie. Niet alleen in het sociaal-maatschappelijke debat, maar ook in de creditmanagement sector. Het is een feit dat de schuldenproblematiek in Nederland per saldo alleen maar verliezers kent. Het is het daarom van belang om duurzame oplossingen te bedenken, waardoor problematische schulden kunnen worden voorkomen. Tijdens deze interactieve sessie voeren Arjan Stigter (Directeur Ultimoo Group BV) en Connie Maathuis (Directeur NVI) een discussie over het idee om betalingsregelingen in het minnelijk traject centraal te registreren en te beheren. Het doel: escalatie en stapeling van kosten bij debiteuren te vermijden en zo te voorkomen dat betalingsachterstanden problematisch worden.

45 minuten

Podium 2

Connie Maathuis

Connie Maathuis is directeur van het NVI, de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen

Sessie 14:

45 minuten

Podium 8

Sessie 15:

45 minuten

Podium 9

Roger Visser

Werken met persona’s in het invorderingstraject

[in bewerking]

45 minuten

Podium 10

Roger Visser

Roger Visser is Productie Coördinator bij de Regionale Belasting Groep

Pauze

15 minuten

Het Plein

Arjan Visser

KPN-NVVK convenant: effectiever en efficiënter incasseren, klantbehoud en voorkoming escalatie van financiële problemen

Het standaardproces bij schuldhulpverlening kost in de praktijk veel tijd, terwijl de kosten van de incassoprocedure(s) oplopen. KPN heeft als eerste leverancier van telecom- en internetdiensten met de ondertekening van het NVVK ‘convenant nieuwe stijl’ een grote stap gezet om  incassokosten te voorkomen en betalingsregelingen sneller te kunnen treffen. Zo kan voorkomen worden dat financiële problemen bij klanten onnodig escaleren en kan de klantrelatie behouden blijven. In dit proces speelt ook digitalisering een belangrijke rol. Arjan Visser, Credit Manager MM (Mass Market) bij KPN, zal tijdens deze presentatie vertellen hoe dit convenant in de praktijk kan bijdragen aan het voorkomen van escalatie van financiële problemen en tevens klantbehoud bevordert.

45 minuten

Podium 2

Arjan Visser

Arjan Visser is Credit Manager MM (Mass Market) bij KPN. Als creditmanager werkt hij met een klantsegmentteam, waarin operatie, innovatie, data en analyse op een agile manier samenwerken met als doel de (klant)waarde te optimaliseren.

Netwerkborrel

60mins

Programma 2019 (PDF)

Download hieronder de brochure met daarin programma (PDF) van het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector (in bewerking)

Downloaden presentaties Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector 2019

Voor zover deze worden vrijgegeven, zijn presentaties na het congres op 9 mei 2019 hier te downloaden.

Locatie

Spant is makkelijk bereikbaar met de auto en er is ruimschoots gratis parkeergelegenheid aanwezig. Daarnaast is er plek genoeg om fietsen te plaatsen. Ook is Spant goed bereikbaar met het OV. Treinstation Bussum Zuid en de bushalte liggen op loopafstand.

SPANT! te Bussum

adres

Dr. A. Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum

SPANT!

14

Topsprekers

12

Expertsessies

4

Netwerkbreaks

150

Bezoekers

REGISTREER

Het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector op donderdag 9 mei 2019 is kosteloos toegankelijk als u een persoonlijke uitnodiging met registratiecode heeft. Indien u geen registratiecode heeft bedraagt uw investering 945 euro exclusief btw.

Heeft u een persoonlijke registratiecode?

Heeft u een registratiecode ontvangen? Registreer dan hier voor gratis deelname. Indien u (na registratie) onverhoopt bent verhinderd, dan dient u zich uiterlijk twee werkdagen voor aanvang schriftelijk af te melden via info@nlacademy.nl. Bij een “No-Show” wordt een bedrag van 100 euro in rekening gebracht.

Aanmelden zonder registratiecode?

Indien u niet in het bezit bent van een persoonlijke uitnodiging of registratiecode voor het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector 2019, bedraagt de toegangsprijs € 945,- exclusief btw.

Bezoekersdoelgroep Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector 


Het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector 2019 is primair bestemd voor credit management professionals die als beslisser werkzaam zijn bij een woningcorporatie, ziektekostenverzekeraar, energieleverancier, drinkwaterbedrijf, overig nutsbedrijf, gemeente of bij de landelijke overheid. Behoort u tot deze doelgroep? Vraag dan een registratiecode aan via: info@nlacademy.nl. Personen die werkzaam zijn als salesmanager, accountmanager, consultant etc. voor of namens een toeleverancier of intermediair gericht op vermelde en andere sectoren behoren niet tot de bezoekersdoelgroep.

PARTNERS 2019

PLATINUM PARTNERS

GOLD PARTNERS

SILVER PARTNERS

KENNISPARTNERS

Partner worden van het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector?

Neem voor informatie over de sponsormogelijkheden contact op met Serge van Groningen via serge@nlacademy.nl of telefonisch op nummer 06-29022791