Interview Hafkamp Groenewegen gerechtsdeurwaarders: ‘Minnelijk oplossen is de toekomst voor huurincasso’

Op 17 april 2018 vindt alweer het derde Huurincasso Congres plaats in het Spant! te Bussum. Het congres staat geheel in het teken van ketensamenwerking, waarbij onderwerpen als vroegsignalering, gemeentelijke convenanten, privacy (AVG) en uiteraard (huur)Incasso de revue zullen passeren. Het Huurincasso Congres wordt mogelijk gemaakt door de partners, waaronder Hafkamp Groenewegen gerechtsdeurwaarders. Voor dit artikel hebben we Mark Hafkamp  vijf vragen gesteld inzake hun activiteiten en dienstverlening met betrekking tot huurincasso en ketensamenwerking.

Welke producten en/of diensten levert jullie organisatie om het huurincassoproces binnen de corporatiesector te verbeteren?

Hafkamp: “Naast de gebruikelijke minnelijke en gerechtelijke incasso, onderscheiden wij ons door veelvuldige inzet van huisbezoeken in het kader van vroegsignalering, de inzet van ontruimpreventie en de proactieve wijze waarop wij huurders benaderen om hen met name in de minnelijke fase tot betaling te bewegen. Wij kunnen de outsourcing van het complete debiteurenbeheer voor woningcorporaties faciliteren, vanaf de vervaldag tot aan de overdracht aan de deurwaarder.

Kun je een concreet voorbeeld van een case geven waarin jullie organisatie aantoonbaar heeft bijgedragen om het huurincassoproces te optimaliseren?

Hafkamp: “Met ons zusterbedrijf Asylos Incasso Service hebben wij het complete debiteurenbeheer van meerdere corporaties uitgevoerd. Het gaat dan om de verzorging van het complete minnelijke traject, inclusief huisbezoeken en een spreekuur op het kantoor van de corporaties. Corporaties betalen ook voor deze dienstverlening. Het resultaat: een sterke daling van de huurachterstanden, minder deurwaarderszaken, minder procedures en aanzienlijk minder kosten voor de huurder.

Het Huurincasso Congres 2018 staat in het teken van het thema ketensamenwerking met als doel het voorkomen van problematische schulden. Wat is jullie visie op dit thema?

Hafkamp: “Gerechtsdeurwaarders moeten deel uit maken van de keten rondom de huurder. Dat betekent voor ons ook actief deelnemen aan gesprekken met schuldhulpinstanties.

Welke trends en ontwikkelingen zien jullie voor de nabije toekomst met betrekking tot huurincasso?

Hafkamp: “Alles is bij ons gericht op minnelijke oplossingen. Procederen en ontruimen is een verloren wedstrijd. Deurwaarders krijgen meer tijd om huurachterstand te stabiliseren en de begeleiding van huurders naar een stabiele overdracht naar de verhuurder. Dit noemen wij de warme overdracht, waarbij ook naar de betaling van toekomstige termijnen is gekeken.”

Welke tips hebben jullie voor de bezoekers van het Huurincasso Congres?

Hafkamp: “Ga in gesprek met je deurwaarder, investeer in aandacht voor de huurder, bekijk het verdienmodel en besef dat er veel te winnen is als de deurwaarder al in een vroeg stadium kan optreden. Betrek de deurwaarder bij convenanten en maak hem een serieuze gesprekspartner in overlegstructuren van partners in het sociale netwerk.

Hafkamp is als partner aanwezig op het Huurincasso Congres 2018 op dindag 17 april aanstaande in het Spant! te Bussum. Kijk voor meer informatie op www.huurincasso-congres.nl

Bron: Creditexpo.nl / Hafkamp Groenewegen

Deel dit artikel via: Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *