Partners 2018

Hieronder treft u een overzicht van de partners van die aan het Huurincasso Congres 2018 op dinsdag 17 april in het Spant! te Bussum hebben deelgenomen.

1

Jongerius Huurdesk X

Jongerius Huurdesk biedt volledige ondersteuning voor woningcorporaties bij het optimaliseren van het huurincasso proces. De diensten en producten die Jongerius Huurdesk faciliteert, stellen woningcorporaties in staat om structureel en systematisch het betaalgedrag van een huurder te verbeteren. Jongerius Huurdesk weet uit jarenlange ervaring hoe, door preventief handelen, huurachterstanden geminimaliseerd kunnen worden. Hierdoor wordt het aantal ontruimingen significant teruggedrongen, soms tot wel meer dan 70%.

bekijk contactgegevens
2

NeurOp X

Een nieuw tijdperk van zelf lerende systemen. Dat luiden wij in door de intelligentie van de mens te combineren met de rekenkracht en de precisie van een computer.

Wat doet een neuraal netwerk
Een neuraal netwerk is een zelflerend computermodel. Het leert aan de hand van praktijkvoorbeelden, waar reguliere computermodellen worden gemaakt met behulp van business rules. Wil je een auto leren om zelf te rijden aan de hand van business rules, dan zal een oneindige set rules het gevolg zijn. Je kunt ook een zelf lerende computer laten ‘meerijden’ met een goede chauffeur.

Toepassing – Incasso: Dagvaarden om het proces of om te incasseren?

Alle inspanningen ten spijt, zijn er altijd debiteuren die hun factuur niet (kunnen) betalen. En naar genoeg lopen juist de kosten van de niet succesvolle incasso dossiers het hoogst op. Hoe eerder in het incasso proces bekend is of de vordering betaald zal worden of niet (kan of wil de debiteur niet betalen), hoe efficiënter het proces hierop ingeregeld kan worden. Met name wanneer de kostbare keuze om al dan niet te dagvaarden gemaakt moet worden is de toegevoegde waarde van een goed advies van doorslaggevend belang. Afgesloten dossiers vormen de voorbeelden waarmee het neurale netwerk getraind wordt. Voor lopende dossiers zijn we vervolgens in staat om ruim 25% van de kosten besparen.

“Loop je voorop of wacht je totdat de concurrentie je dwingt?”

bekijk contactgegevens
3

10FORIT X

10FORIT helpt bedrijven en organisaties sinds 2007 om optimaal digitaal te communiceren. We zorgen ervoor dat klanten de juiste boodschap op het juiste moment in de juiste tone-of-voice ontvangen via de juiste communicatiekanalen. Dat doen we geautomatiseerd vanuit ons omnichannel communicatieplatform via telefoon, voiceberichten, sms, E-mail, WhatsApp en print. Zo zorgen we onder meer dat debiteuren een betalingsherinnering krijgen, patiënten herinnerd worden aan een afspraak en relaties een uitnodiging of speciale aanbieding ontvangen. We verzorgen klantgerichte, geautomatiseerde communicatie voor uiteenlopende organisaties, waaronder woningcorporaties, telecomaanbieders, incassobedrijven en verzekeraars.

bekijk contactgegevens
4

Langhenkel Sociaal Domein Wonen X

Langhenkel Sociaal Domein Wonen is onderdeel van De Langhenkel Groep. De Langhenkel Groep bestaat meer dan 25 jaar en is voor velen een begrip binnen het sociaal domein. Onze kenmerken zijn:

  • bijna 300 professionals in vaste dienst;
  • een netwerk van meer dan 500 gespecialiseerde freelancers;
  • een eigen opleidingstak, met een breed aanbod, die jaarlijks voor bijna 5000 personen cursussen, trainingen en/of opleidingen verzorgt;
  • een proactieve marktbenadering door met praktische oplossingen in te spelen op komende ontwikkelingen en door het vanuit een open houding zoeken naar samenwerking en kennisdeling.
Onze specialisten en opleidingen richten zich onder meer op de vakgebieden wonen, werk, inkomen, zorg, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, schulddienstverlening, ruimte en milieu. Langhenkel Sociaal Domein Wonen speelt op de ingrijpend ontwikkelingen binnen het sociaal domein in door verbinding te zoeken en te leggen tussen de verschillende spelers, om zo gezamenlijk vorm te geven aan een nieuwe maatschappelijke realiteit.
bekijk contactgegevens
5

AcceptEasy X

Klanten bereiken als het tijd is om te betalen. Bedrijven helpen om contactkanalen te ontsluiten voor transacties. Om vervolgens de transactie te gebruiken als contactmoment voor merkbeleving en klanttevredenheid. Met AcceptEasy brengen bedrijven real-time betaalverzoeken, machtigingen en verificaties op de juiste plek, op het juiste moment, onder de aandacht bij hun klanten. Met als doel aanzetten tot een succesvolle (trans)actie. Je klanten meer betaalgemak bieden terwijl je data verzamelt om gedrag te analyseren en verdere acties te bepalen. Het resultaat: méér tijdige betalingen, méér klantinzicht en méér tevreden klanten.

bekijk contactgegevens
6

Cannock Chase X

Meer incasseren én huurders helpen

Woningcorporaties weten Cannock Chase al jaren te vinden. Logisch, wij weten in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk huren voor corporaties binnen te halen. Los van ons financieel rendement, scoren we vooral met ons sociaal rendement. Dit vinden wijzelf het belangrijkste aspect van het huurincassoproces. De nadruk ligt bij ons dan ook op de minnelijke fase. Dat betekent dat wij altijd de overdracht naar de deurwaardersfase en een uiteindelijke rechtsgang proberen te voorkomen. Dit leidt via onze aanpak altijd tot een beter financieel en sociaal resultaat. Financieel en sociaal rendement in Balans!

https://www.cannockchase.nl/branches/woningcorporaties/

bekijk contactgegevens
7

IMPact Credit Management Solutions X

Niet voor iedereen, maar speciaal voor woningcorporaties

Debiteurenbeheer binnen woningcorporaties is anders dan “normaal” debiteurenbeheer. Daar hoort een branchespecifiek debiteurenpakket bij. Daarom heeft IMpact Credit Management Solutions een debiteurenpakket voor de woningcorporaties ontwikkeld.

Focus op intermenselijk contact

Met haar intelligente workflows neemt MAXIM repeterende handelingen uit handen en verzorgt volledig geautomatiseerd het overgrote deel van uw debiteurenbeheer. Hierdoor blijft er meer tijd over voor persoonlijk contact met huurders waarbij dat gewenst is. Ook contact met hulpverlening instanties en deurwaarders wordt door MAXIM gefaciliteerd en opgevolgd.

Meten is weten

Wij hebben veel aandacht besteed aan de rapportage, want meten is weten. Betaalgedrag op basis van wijk, effectiviteit van afgesloten betalingsregelingen, aantal ontruimingen, huisbezoeken, percentage automatische incasso, etc, etc. Niet alleen als snapshot, maar juist ook in de loop van de tijd. Want een debiteurensaldo van vandaag zegt niet zo veel. U wilt weten hoe uw debiteurensaldo zich de afgelopen periode ontwikkeld heeft.

bekijk contactgegevens
8

Hafkamp Groenewegen X

Wij incasseren op daadkrachtige maar respectvolle wijze. Onze werkwijze is pro-actief en gericht op persoonlijk contact. Bij alles wat wij doen houden wij zowel het belang van de klantrelatie als het risico op onverhaalbare kosten in het oog. Wij hebben aandacht en begrip voor hen die wel willen maar niet kunnen betalen en ondersteunen hen binnen de kaders die daarvoor beschikbaar zijn.

Kernwaarden vormen het ethisch kompas van onze organisatie.  Iedereen binnen onze organisatie heeft zich verbonden aan de navolgende kernwaarden:

  • Ontzorgend
  • Geloofwaardig
  • Daadkrachtig
  • Respectvol
  • Betrokken
bekijk contactgegevens
9

Cwize X

Cwize levert met de Collections Performance Manager (CPM) een standaard SaaS-oplossing voor rapportage, benchmark en distributie van huurincassodossiers bij de incassopartner(s). In onze visie is business intelligence (BI) niet het doel, maar slechts het middel om grip op, controle over en inzicht in de externe huurincasso portefeuille te krijgen. Wij zijn de onafhankelijke specialist met 100% focus op incasso management. Een pragmatische en klantgerichte leverancier die BI inzet om woningcorporaties te ontzorgen in het succesvol managen van de zittende en vertrokken huurders bij de incassopartner(s).

bekijk contactgegevens
10

Schulden.nl X

Schulden.nl helpt je gratis bij het vroegtijdig oplossen van een betalingsachterstand. Je bent doorverwezen door een organisatie die bij ons is aangesloten met het advies je betalingsachterstand aan te pakken. Het enige dat je hoeft te doen is jezelf aanmelden.

Werkwijze
Wij nemen binnen twee werkdagen telefonisch contact met je op. Op basis van een informerend gesprek, eventueel in combinatie met een persoonlijk vervolggesprek, bekijken we welke acties nodig zijn. De eerste acties voeren we meteen uit. Daarna volgt, indien nodig, snel overdracht naar instanties die jouw financiële problemen aanpakken.

PLANgroep en Zuidweg & Partners
Schulden.nl is een initiatief van PLANgroep en Zuidweg & Partners. Beide organisaties bieden al jarenlang schulddienstverlening aan in Nederland en werken voornamelijk voor gemeenten. PLANgroep richt zich hierbij op particulieren en Zuidweg & Partners richt zich op ondernemers en ex-ondernemers. Beide organisaties zijn lid van de branchevereniging voor schuldhulpverlening (NVVK). Dit betekent dat je kunt rekenen op betrouwbare en kwalitatief goede dienstverlening.

bekijk contactgegevens
11

Postex X

Postex een zelfstandig Nederlands softwarebedrijf, gevestigd in Amsterdam en Gouda, dat een online cloudplatform heeft ontwikkeld voor de verzending van zakelijke correspondentie (SaaS). Postex levert zeer gebruiksvriendelijke end-to-end oplossingen voor het verzenden van zakelijke correspondentie, digitaliseren van uitgaande poststromen en het faciliteren van online betaalmogelijkheden.

 

bekijk contactgegevens
12

GGN X

GGN biedt alle diensten die nodig zijn om de waarde van klanten tot uitdrukking te brengen in betaalde rekeningen én om die klantwaarde te behouden. Van acceptatie, facturatie, debiteurenbeheer, incasso tot de inzet van deurwaarders. GGN heeft alles in huis.  Bij alles wat we doen maken we effectief gebruik van kennis van debiteuren en hun betaalgedrag waarbij sociaal en financieel rendement samenkomen. GGN, aandacht loont.

bekijk contactgegevens
13

Ultimoo X

bekijk contactgegevens
14

Corp Support X

Corp Support is ontstaan vanuit de gedachten en ervaringen van troubleshooters uit de corporatiebranche en de jarenlange dienstverlening van Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders aan onder andere woningcorporaties. Door deze combinatie is er een krachtige en flexibel in te zetten dienstverlener voor verhurend Nederland ontstaan. Corp Support levert preventieve incassodiensten die erop gericht zijn om de hoogte van betalingsachterstanden en het aantal ontruimingen te verlagen. Daarnaast neemt Corp Support sociaal-juridische hoofdpijndossiers in zijn geheel van u  als verhuurder c.q. woningcorporatie over.

bekijk contactgegevens
14

Janssen & Janssen X

Het voorkomen van schulden is waar wij van Janssen & Janssen naar streven. We werken vanaf verschillende locaties verspreid over heel Nederland. U heeft aan ons een ervaren partner in creditmanagement, incasso en juridisch advies. Graag delen wij onze kennis, deze wordt gedeeld door middel van trainingen en lezingen. In onze samenwerking zijn we altijd transparant en hechten we veel waarden aan persoonlijk contact.

Leer Janssen & Janssen beter kennen

bekijk contactgegevens
15

Faircasso X

Stichting Faircasso is het eerste professionele incassobureau zonder winstoogmerk waar met een sterke sociale visie achterstanden worden geïncasseerd. De toegevoegde waarde van Faircasso is de combinatie van een sociale benadering, het voorkomen van gerechtelijke procedures en begeleiding van debiteuren naar een structurele oplossing door ze proactief aan een schuldhulpverlenende instantie te koppelen. Voor opdrachtgevers realiseert Faircasso hiermee een hoger incassoresultaat maar vooral ook financieel gezonde en loyale klanten, wat tevens leidt tot klantbehoud en minder kosten voor de maatschappij.

De winst die Faircasso realiseert op incasso omzet wordt besteed aan het sociale incassoproces waarin tot het uiterste wordt gegaan om in contact te komen met een debiteur, deskresearch en een debiteurenbezoek behoren tot het standaard proces. Daarnaast zijn alle medewerkers bij Faircasso ook Budgetmaatje, ze mogen één dagdeel per week onder werktijd iemand met schulden begeleiden. Faircasso is tevens samenwerkingspartner van o.a. Budgetmaatjes Rotterdam en Den Haag, welke zowel financieel als praktisch worden ondersteund door Faircasso. Daarnaast draagt Faircasso bij aan preventieve initiatieven die jongeren voorlichten over hoe om te gaan met geld.

“Niet onderuit halen, maar overeind helpen”

bekijk contactgegevens
-

Focum X

Focum is specialist op het gebied van data- en risicomanagement. Met diverse oplossingen helpen wij bedrijven om financiële risico’s te beperken en creditmanagementprocessen efficiënt in te richten. Ons incassoplatform SmartCollect geeft creditmanagers controle over hun incassoportefeuilles. SmartCollect maakt het incassoproces data driven, is de ideale tool voor benchmarken en de uitgebreidste rapportagemodule in de markt.

 

bekijk contactgegevens