Privacy Statement

Dit is de Privacy Statement van Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen of hebben verkregen van (geregistreerde) gebruikers van www.credman-public.nl.

Gegevens gebruiker/bezoeker
Credman-public.nl is gerechtigd de door de (geregistreerde) gebruiker/bezoeker verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van dienstverlening door credman-public.nl ten behoeve van de gebruiker. Tevens is het credman-public.nl toegestaan om de door gebruiker aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van updates.

Het is credman-public.nl eveneens toegestaan om de gegevens van geregistreerde gebruikers aan te wenden om de gebruiker op de hoogte te stellen van de activiteiten van credman-public.nl, waaronder verzending van digitale nieuwsbrieven en het verzenden van uitnodigingen voor bijeenkomsten, producten en/of diensten. In beginsel is het credman-public.nl ook toegestaan om, tot wederopzegging, relevante aanbiedingen te verzenden van zorgvuldig door credman-public.nl geselecteerde derden/bedrijven.
Credman-public.nl zal er te allen tijden voor zorg dragen dat in de digitale communicatie met de gebruiker expliciet de mogelijkheid wordt geboden om zich af te melden voor verdere toezending van informatie per e-mail of andere digitale communicatiekanalen door middel van een “afmeld” optie.

Credman-public.nl acht zorgvuldige omgang met de gegevens van geregistreerde gebruikers van de website van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij credman-public.nl zich conformeert aan de voorwaarden, die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Credman-public.nl maakt gebruik van professionele veiligheidsprocedures, onder meer teneinde te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Links op website 
Op credman-public.nl bevinden zich links naar andere sites. Dit is louter voor uw gemak. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites dan wel voor sites die een link naar onze eigen site hebben. Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van deze andere sites af.

Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van onze onderneming kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de persoonsgegevens van onze gebruikers worden overgedragen.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen op uw persoonlijke -instellingenpagina ‘control panel. Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigingen
Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

Vragen
Als u vragen heeft over deze Privacy Statement of ons privacybeleid, dan kunt u met ons contact opnemen.