Mariëlle Fleuren

@ eigenaar/directeur, Asessor

De eigenaar/directeur van Asessor, Mariëlle Fleuren, draagt al vanaf het begin van de jaren negentig bij aan de ontwikkeling en uitvoering van een volwaardig opleidings- en trainingsaanbod voor de schuldhulpverlening. Zij was enkele jaren lid van de commissie Schulden op lossen binnen de NVVK en is lid van de Normcommissie van de NEN 8048. Vanaf 2014 is zij zeer betrokken bij Vroegsignalering van Schulden. Als mede-auteur van de Leidraad Vroegsignalering (2015 en 2018), als projectleider in diverse gemeenten, als deelnemer aan de Landelijke kopgroep Vroegsignalering, als adviseur voor het project ‘Landelijke Uitrol Vroegsignalering’ en  als medeorganisator van de Landelijke bijeenkomsten Vroegsignalering. Tevens is zij mede-eigenaar van het onlinecommunicatie platform SchuldendeBaas waar inmiddels 60- gemeente bij zijn aangesloten. En als laatste heeft zij samen met Jacomijn Kuiper in 2017 een kwaliteits model voor Schuldhulpverlening ontwikkeld. Het Schuldhulpverlenings Capability Maturity Model.