Peter de Bie

@ Incassoconsulent, Talis

Peter de Bie mag met ruim 25 jaar ervaring met recht een door de wol geverfde creditmanager genoemd worden. Met een gezonde, maar kritische blik op de kosten en opbrengsten van het incassoproces zoekt hij de balans in overleg met de incassopartners. Zijn uitgangspunt: minder kosten voor de huurder en minder kosten voor (woningcorporatie) Talis. Na een selectieproces koos Peter voor een incassopartner met wie in co-creatie een sociaal en kostenbewust incassobeleid kon worden ingericht.